Men's basketball club男子バスケットボール部

男子バスケットボール部 2024年04月01日(月)

3選手が日本代表に選出